Czy można mieć 7-warstwową płytkę PCB?

May 10, 2023
najnowsze wiadomości o firmie Czy można mieć 7-warstwową płytkę PCB?

7 warstwaPCB to rodzaj płytki wielowarstwowej, która składa się z siedmiu warstw miedzi.Warstwy te są ułożone razem z materiałem izolacyjnym pomiędzy nimi, tworząc strukturę przypominającą kanapkę.Oprócz płaszczyzn zasilania, płaszczyzn uziemienia i warstw trasowania, 7-warstwowa płytka drukowana może zawierać również warstwy sygnałowe i inne wyspecjalizowane warstwy, takie jak warstwy ekranujące lub warstwy sterowane impedancją.

Zastosowanie 7-warstwowej płytki PCB może zapewnić kilka korzyści, szczególnie w aplikacjach o dużej szybkości.Dodatkowe warstwy routingu pozwalają na bardziej złożone i gęste projekty obwodów, co może poprawić integralność sygnału i zmniejszyć zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).Płaszczyzny zasilania i uziemienia pomagają również zapewnić stabilne zasilanie i zmniejszyć szumy w obwodzie.